Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Onze buurman bouwt een schuur die naar zijn zeggen vegunningsvrij is op de erfgrens zonder onze toestemming. De schuur komt tevens op minder dan 20cm van onze garage. Als gevolg hiervan kunnen wij geen onderhoudswerk meer doen aan onze garage die aan het huis vastzit. Onze vraag is of de buurman dit zomaar mag bouwen en geen meter aftsand moet houden zoals wel verplicht bij vergunningsplichte bouw in onze gemeente?

Ik sluit niet uit dat de meter afstand (van de eigendomsgrens of uw garage ?) voor uw gemeente ook geldt voor vergunningvrije bouwwerken, niet zijnde erfafscheidingen. Vraag dit na bij uw gemeente. Er is overigens geen algemene wettelijke verplichting die voorschrijft dat tussen bouwwerken altijd een meter afstand dient te zijn. U kunt de gemeente vragen om de situatie ter plaatse te inspecteren, ook met het oog op de vraag of sprake is van vergunningvrij bouwen.

Of de schuur vergunningvrij mag worden gebouwd, kunt u hier lezen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen

Beoordeel dit antwoord:

In de meeste bouwverordeningen van gemeenten staat dat tussen gebouwen geen tussenruimte van minder dan 1 meter aanwezig mag zijn. Dat is een norm die bij vergunningsvrij bouwen weliswaar niet rechtstreeks van toepassing in geval van vergunningvrij bouwen, maar de norm heeft wel een reden: er moet onderhoud mogelijk blijven. Door onderhoud te blokkeren handelt de buurman onrechtmatig. U kunt hem dat vermoedelijk wel verbieden.

Beoordeel dit antwoord:

Ik sluit me hierbij aan, bij mijn mede juristen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag