Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Onze buren willen een overkapping maken van 3 meter hoog. De muur van de overkapping komt op de erfgrens te staan. Ze verbinden het huis met hun garage die achter in de tuin staat. Ze blijken geen vergunning nodig te hebben. Wij hebben al aangegeven dat we het niet zien zitten, omdat het zorgt voor minder lichtinval (het is al een vrij donkere woonkamer) en daarnaast kijk je tegen een muur aan vanuit het huis wat niet een prettig gezicht is. Voor mij voelt het ook een beetje of ik opgesloten ben tussen steen. Ook vragen wij ons af of deze bouw van de buren ons huis in waarde kan verminderen.
Is er een mogelijkheid om deze bouw tegen te gaan? (Burenrecht?)

Met vriendelijke groet

Zonder in detail te willen treden, lijkt het er inderdaad op dat de overkapping van uw buren zonder vergunning kan worden gebouwd.

Als het bouwen van de overkapping inderdaad vergunningvrij is, dan blijft het civiele recht over: u moet dan kunnen stellen dat er sprake is van onrechtmatige hinder. U kunt daarvan pas spreken als bijvoorbeeld uw uitzicht zeer ernstig aangetast wordt of, zoals in uw geval, zeer veel zonlicht weggenomen wordt als gevolg van de nieuwe overkapping. Meestal zal dat niet het geval zijn, en als het al wel zo zou zijn, dan bent u degene die een civiele procedure zal moeten starten en zal moeten bewijzen dat er sprake is van onrechtmatige hinder (met alle kosten en risico's van dien).

De muur kan overigens niet zonder uw toestemming op de erfgrens komen te staan. Wat op de erfgrens staat, is gezamenlijk eigendom. Als de muur (net) op eigen grond van de buren wordt geplaatst, is die volledig eigendom van uw buren en hebben zij voor de plaatsing uw toestemming niet nodig (tenzij de daardoor veroorzaakte hinder onrechtmatig is, maar daar is niet zo snel sprake van).

Beoordeel dit antwoord:

Er is één uitspraak bekend van een woningeigenaar die door realisering van een bouwwerk naast hem, in een soort 'koker' kwam te wonen waarin zijn uitzicht naar twee kanten beperkt werd. Aan de andere kant was namelijk al sprake van een uitbouw. In dit specifieke geval vond de civiele rechter dat realisering van het bouwwerk onrechtmatig was. Om deze uitspraak te lezen kunt Google'en op "ECLI:NL:HR:2005:AT8823".

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag