Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Onze broer heeft afgelopen dinsdag zich voor de trein geworpen en dus zelfmoord gepleegd.

Is de familie dan aansprakelijk voor kosten die de ns/arriva moet maken voor schoonmaak en dergelijke?

Een erfgenaam is een rechtsopvolger onder algemene titel.

Dat betekent dat deze niet alleen het recht heeft op het vermogen, maar ook aansprakelijk is voor alle schulden van de overledene. In beginsel kan de spoorwegmaatschappij - of diens verzekeraar - de schade van de zelfdoding van verhalen op de erfgenamen. Of dit daadwerkelijk gebeurt is mij onduidelijk. In 2002 vond de NS deze actie nog 'ongepast

http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/ook-zelfdoding-leent-zich-voor-sommen~a713564/

Dat is inmiddels 13 jaar geleden. Ik raad u in ieder geval aan om de eventuele erfenis van uw broer beneficiair (alleen als er baten zijn) te aanvaarden. Hiervoor moet u naar de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar u woont.

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Bezoekinformatie/Centrale_Balie/Pages/Nalatenschappen.aspx

De familieleden zijn wel aansprakelijk voor de kosten van de teraardebestelling als er geen of geen adequate verzekering is.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Moeten we dan eerst daarvoor naar een notaris of direct met de griffie van de rechtbank contact opnemen?


Antwoord toegelicht

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag