Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ontslag en vakantieuren?

Ik ben per 13 september direct ontslagen. Ik heb daar geen probleem mee. Alleen wordt het arbeidscontract ontbonden per 31 oktober en ik word verplicht om mijn vakantie uren en tvt uren op te nemen.
Per 31 oktober moeten beide op 0 staan. Mag een werkgever dat vragen, of kan ik daar tegen in beroep? Zo ja, wat moet de tekst zijn die ik moet gebruiken?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag