Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ontslag bij arbeidsovereenkomst BBL rechtsgeldig?

Mijn dochter had een arbeidsovereenkomst BBL, dit stond in haar contract van BBL: 11. Deze overeenkomst kan door elk der partijen tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Opgezegd kan slechts worden tegen de eerste dag van iedere kalendermaand. Echter nu heeft ze op 15 nov haar ontslag aangezegd gekregen m.i.v.. 1 dec. mag dit rechtswege wel?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag