Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Onlangs heb ik mijn huis verkocht onder de ontbindende voorwaarde dat uit een bouwtechnische keuring geen direct noodzakelijke investeringen mogen blijken groter dan € x. De keuring is door vereniging eigen huis (VEH) uitgevoerd en komt uit op een bedrag dat fractioneel hoger ligt. De koper wil nu ontbinden, tenzij de prijs enkele duizenden euro's omlaag gaat. Wij wij hiermee akkoord gegaan, omdat koper tot dusver de enige belangstelling in maanden was.

De bouwtechnische keuring rammelt. Dit wordt ons door verschilende experts bevestigd. Zo zijn er zaken opgenomen die niet vallen onder de definitie van direct noodzakelijke investering en is de inspectie op punten in strijd met de waarheid. Ik wil VEH aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Deze stellen zich op het standpunt dat ik geen partij ben en weigeren tot dusver ieder commentaar. Wat moet ik doen om compensatie te krijgen voor de geleden schade?

Als er sprake is van een zeer onzorgvuldig opgesteld rapport dan is de handelwijze van de VEH onrechtmatig, ook tegenover u. Dat u voor de VEH geen partij bent is dan niet doorslaggevend. De schade die u daardoor lijdt dient door de VEH te worden vergoed. Natuurlijk zult u dan wel moeten aantonen wat uw schade is.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag