Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ongeveer 6 jaar geleden heb ik een mondelinge afspraak gemaakt over de invulling van mijn contracturen per week. Nu wil mijn nieuwe leidinggevende dit veranderen. Dit is voor mij veel ongunstiger. Mag zij dit zomaar aanpassen?

Een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig als deze aangetoond kan worden,

In uw geval is het bewijs de bestendige invulling van uw uren over een lange periode. In beginsel staat het de werkgever nu niet vrij om eenzijdig uw arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Dat kan anders zijn als de arbeidsovereenkomst een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ bevat en de werkgever gelijktijdig zwaarwegende redenen aanvoert voor de wijziging.

Daarvan is echter geen sprake. U hoeft dus niet akkoord te gaan met de wijziging. Ik adviseer u wel om dat eerst met uw werkgever te bespreken en deze, als u er niet uitkomt, schriftelijk (aangetekend met ontvangstbevestiging) te laten weten dat u niet akkoord gaat met zijn verzoek.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag