Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Niet nakomen afspraken uit vaststellingsovereenkomst

Wij wonen inmiddels ruim twintig jaar op deze locatie en hebben nooit enige wateroverlast gehad. Zelfs toen in 2002 de straten zo goed als onbegaanbaar waren door hevige regenval hebben we totaal geen wateroverlast gehad in de achtertuin. Na de realisatie van een bouwplan op het perceel achter ons heb ik, en met met mij verschillende buren, te kampen met wateroverlast in de achtertuin. Deze wateroverlast is voornamelijk een gevolg van het feit dat onze afwatering, een sloot op het betreffende perceel, is gedempt en er verder onvoldoende maatregelen zijn getroffen om een behoorlijke afwatering te waarborgen.
In de vaststellingsovereenkomst staat dat indien in de toekomst blijkt dat de drainagebuis onvoldoende water kan afvoeren, de projectontwikkelaar meer drainagebuizen in de achtertuinen van betreffende kavels zal aanbrengen teneinde de afvoercapaciteit te verhogen, en dat ze zich zal inspannen om wateroverlast te voorkomen en de waterproblematiek op te lossen.
Enkele jaren geleden zijn er na flink aandringen drainageputten in onze tuin en die van de buren aangebracht, maar die blijken volstrekt onvoldoende te werken. Extra drainagebuizen aanbrengen op de kavels achter ons (die 20 cm hoger zijn komen te liggen) doen ze niet omdat dan alles overhoop gehaald moet worden.

Reactie projectontwikkelaar:
“Vanuit de historische situatie gezien begrijp ik dat de afwatering destijds zo was maar in beginsel was dit natuurlijk een onwenselijke situatie. In principe dient elk perceel in zijn eigen afwatering te voorzien. Dat e.e.a. in het verleden anders ingericht is geweest doet hier niets aan af. Hier kunnen m.i. nu ook geen rechten aan ontleend worden. Wij zijn m.i. ook niet middels een vaststellingsovereenkomst iets anders overeengekomen hieromtrent.”

“Uit de door jou opgestuurde beelden denk ik op te maken dat enerzijds het grondwater te hoog staat in relatie tot het maaiveldniveau van jullie tuin en anderzijds dat de bovenlaag met regenwater verzadigd is {de door hun aangelegde grindputten werken niet afdoende}. Deze ongewenste combinatie is denk ik iets waar we in de toekomst helaas steeds vaker mee te maken zullen krijgen. Het hoge grondwaterniveau en grondverzadiging is in mijn optiek zeer lastig dan wel onmogelijk middels drainage op te lossen. Drainageslangen werken alleen wanneer deze boven de grondwaterspiegel gelegen zijn. Wanneer de drainageslangen in het grondwater gelegen zijn zullen zij beperkt grondwater afvoeren uit de tuin (bv. naar het gemeenteriool). Echter het gevolg hiervan is dat er simpelweg weer nieuw grondwater zal toestromen.
Wanneer je het grondwater ter plaatse van jullie tuin echt wil verlagen zullen er drainagepompen geplaatst moeten worden. Dit lijkt mij niet realistisch en daarnaast krijg je van de gemeente waarschijnlijk geen toestemming om (in grote hoeveelheden) af te voeren op het gemeenteriool.
Gelet op het voorstaande lijkt mij eigenlijk maar 1 duurzame oplossing mogelijk en dat is het ophogen van jullie achtertuin waardoor het niveau van het maaiveld hoger komt te liggen dan de (hoge) grondwaterspiegel. Daarnaast zou er ter afvoering van overvloedig regenwater (boven de grondwaterpeil) drainage aangelegd kunnen worden welke aangesloten zou kunnen worden op het gemeenteriool {daarnet zei hij dat we voor de afvoer van grote hoeveelheden regenwater op het riool geen toestemming zouden krijgen van de gemeente}."
Het vorenstaande houdt nog niet in dat wij blijvend aangesproken kunnen worden op de hoge grondwaterpeil in jullie achtertuin {het gaat niet alleen om het hoge grondwaterpeil, maar vooral om het regenwater dat niet weg kan}. We hebben nu eenmaal te maken met steeds heftigere weersomstandigheden {idd, meer regen}.

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag