Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


nadat ik zelf mij weer voor 100% beter had gemeld heeft mijn werkgever mij alsnog voor 50% ziekgemeld maar ben wel 100% aan het werk

Ik adviseer u met uw werkgever contact op te nemen en te vragen naar de reden van de gedeeltelijke ziekmelding. Indien u thans wel 100% werkt, maar aangepast werk verricht, dan kan het zo zijn dat u voor eigen werk nog wel 50% arbeidsongeschikt wordt geacht. Maar dat is weer niet te rijmen met uw 100% betermelding. Zo nodig kunt u contact opnemen met uw bedrijfsarts, indien u deze eerder heeft geconsulteerd in verband met ziekte. Wellicht is er wat in de communicatie fout gegaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag