Stel vraag

Particulier


Na uitspraak van de rechtbank is er een vordering op mij. Er is direct beroep aangetekend op de uitspraak. Vlak voor de comparitie van partijen bij het hof is er faillissement aangevraagd en toegewezen doordat de vordering van faillissement aanvrager uit een optelsom van 2 bedragen bestaat (privé en b.v.). De beroepszaak werd hiermee opgeschort. Na een jaar is het faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Nu kan de beroepszaak voortgezet worden. Er is nu een risico dat er wederom faillissement word aangevraagd. Mijn vraag is of dit kan, daar het duidelijk is dat er geen baten zijn. Een herhaling van het faillissement zal de zaak weer opschorten en word de rechtsgang belemmerd.

Als duidelijk is dat er geen bate zijn is dat een grond waarop een faillissementsaanvraag kan worden afgewezen. Er is jurisprudentie met die strekking. Het is wel belangrijk dat daarover geen twijfel bestaat. Dan geldt immers al snel de hoofdregel: meerdere schulden onbetaald gelaten? Dan zult u wel verkeren in de staat van opgehouden hebben te betalen en kan het faillissement opnieuw worden uitgesproken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag