Stel vraag

Particulier


Na een eerste samenwerking bleek dat het niet klikte tussen mij en de opdrachtgever. We hebben dan ook uitgesproken niet meer samen te werken.

Er staan nu nog wel een factuur van die eerste opdracht open. Hij is over de eerste betalingstermijn van 30 dagen heen en het gaat voor mij om een flink bedrag.

Ik wil er alles aan doen dat geld zo snel mogelijk te krijgen. Moet ik nu eerst herinneren en aanmanen voor ik verdere stappen kan ondernemen? Hoe kan ik de druk maximaal opvoeren?

Geachte,
De openstaande factuur is inmiddels opeisbaar. U dient de voormalig opdrachtgever inderdaad te herinneren. Indien u niet eerst een herinnering stuurt, loopt u de kans dat u de gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten niet vergoed krijgt. U kunt in deze herinnering zetten dat er - bij niet betaling - kosten in rekening worden gebracht.
Ervaring leert dat persoonlijk telefonisch contact heel effectief is. Nadat u de voormalig opdrachtgever heeft aangemaand te betalen, belt u hem/haar op om aan te geven dat er een opeisbare factuur is en u hem/haar vraagt om te betalen. In het merendeel van de gevallen hoort u dan de beweegreden van de voormalig opdrachtgever en kunt u tot een concrete afspraak komen.

Naar de toekomst toe adviseer ik u om voorschotten in rekening te brengen bij uw opdrachtgever. Dit kunt u ook opnemen in uw algemene voorwaarden. Door het versturen van een voorschotfactuur en/of tussentijdse facturen, vermindert u het risico dat u een groot bedrag heeft openstaan bij uw opdrachtgever welk u wellicht niet betaald krijgt.

Veel succes

Beoordeel dit antwoord:

Een mogelijk scenario kan zijn:
a. Vooral handelen cf jouw verkoopvoorwaarden/opdrachtbevestiging oid. En je kunt hem even telefonisch informeren over de termijnoverschrijding daarbij aankondigen dat er al een brief van jouw administrateur onderweg is. Probeer daarbij te achterhalen of uitblijven van de betaling veroorzaakt wordt door onwil of onmacht.

b. Vriendelijke reminder ivm overschrijding betalingstermijn met verzoek om binnen 4 dagen na datum brief te betalen.
c. Tweede reminder wanneer de 4 dagen voorbij zijn idem dito maar nu met aankondiging rechtsmaatregelen en incassokosten indien betaling uitblijft.
d. Brief 3 kan van een jurist komen als laatste waarschuwing voordat een dagvaarding de deur uit gaat.

Wanneer je mij alle stukken mailt kan ik zonodig stap d en verder voor jou uitvoeren op basis van betaling onkosten (griffie en deurwaarder) en tarief can 85 p/u.excl. BTW.

Beoordeel dit antwoord:

Praktische stappen:
1) stuur een betalingsherinnering (voor dossiervorming)
2) zoek persoonlijk contact - is het meest effectief
3) als opdrachtgever zegt te betalen, maar even niet te kunnen; bevestig dat dan. De verschuldigdheid kan dan niet achteraf meer ter discussie worden gesteld - dat is veel waard als uiteindelijk via de rechter betaling zou moeten worden afgedwongen.
4) Ga evt. akkoord met betaling in etappes (bv betaling in 3 gelijke opeenvolgende termijnen, maar alles opeisbaar bij niet stipt betalen). Erkenning van de vordering & en direct een eerste betaling is vaak veel effectiever, want sneller en goedkoper dan een procedure.
5) Als bovenstaande niet werkt: dan tenminste één duidelijk sommatie met een extra termijn en vervolgens laten incasseren door een advocaat.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag