Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Na een aangifte ontvang ik van de politie altijd een brief met daarin de volgende strekking: Door gebrek aan bewijs/opsporingsindicatie archiveren wij uw zaak, bent u het hier niet mee eens dan kunt u bezwaar maken.

Als ik bezwaar maak, dan krijg ik een vergelijkbare brief van het openbaar ministerie en mag ik me beroepen op artikel 12 waarna de rechter kan zeggen dat er alsnog door de politie werk verricht kan worden.

tot zover alles duidelijk. Echter als ik op de standaardbrief van de politie vraag om opheldering, bijvoorbeeld, waarom is er gebrek aan bewijs/opsporingsindicatie, of wat zou wel voldoende zijn, krijg ik geen antwoord maar wordt het beschouwd als een bezwaar etc. tot ik voor de rechter sta en die kijkt vervolgens enkel naar, moet de politie hun werk gaan doen of mag het de archiefstapel op (toepassing art.12).

Op welke manier kan ik, of de politie, of het OM zover krijgen dat ze me wel antwoord geven op mijn vraag, of de rechter laten oordelen over de manier waarop de politie en het OM met mijn geval omgaan?

Ter illustratie:
ik geef van een misdrijf de contactgegevens van de vermoedelijke dader af, inclusief, voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres, internetgegevens etc. etc. Dit is echter gebrek aan opsporingsindicatie/bewijs, dan wil ik graag weten wat ik moet toevoegen om het wel voldoende opsporingsindicatie te laten zijn.

U kunt niets meer toevoegen volgens mij. Het is in Nederland zo dat uiteindelijk de officier van Justitie bepaald of er een onderzoek wordt ingesteld en u weet inmiddels dat er een art 12 procedure is. Maar verder geeft de wet u geen mogelijkheden dus hoe onbevredigend dat misschien ook is u zult zich daar dan toch bij neer moeten leggen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dus als ik aangifte doe van bijvoorbeeld een bombrief en achterop de naam en contactgegevens staan van de afzender, is dit te weinig informatie om tot opsporing over te gaan volgens het OM en kan ik als burger niet aan het OM vragen, wat wel voldoende zou zijn omdat ik bijvoorbeeld ook het DNA van achter de postzegel eenvoudig tevoorschijn kan toveren?


Als ik u goed begrijp dan wilt u dat het OM een bepaalde persoon gaat vervolgen. Ik heb alleen willen aangeven dat u aan het OM kunt en mag vragen wat u wil. Maar of het OM tot vervolging overgaat is een beslissing die het OM neemt en afgezien van art 12 procedure kunt u dat niet beïnvloeden. Als u klachten heeft over het OM dan kunt u contact opnemen met de nationale ombudsman maar die kan niet beslissen dat het OM tot vervolging moet overgaan.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Nee ik wil helemaal niet dat het OM gaat vervolgen, ik wil weten welke informatie het OM nodig heeft om tot vervolging over te kunnen gaan. Nu heb ik personalia en adresgegevens overhandigt en krijg ik een schrijven dat dat te weinig info is om tot vervolging over te gaan. Dus hoe kan ik van het OM te horen krijgen wat wel voldoende zou zijn of hoe kan ik via de rechter hierover een uitspraak krijgen?


Die vraag is niet in het algemeen te beantwoorden omdat dit afhankelijk is van de overtreding of het misdrijf waarvan u aangifte wil doen. Het is ook niet in de wet vastgelegd. Er zijn wel algemene beleidslijnen maar daar staat het ook niet zo specifiek in wat u dan precies moet aanleveren. Dus bent u toch afhankelijk van hoe de officier van Justitie tegen hetgeen wat u aanlevert aan kijkt. Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van Justitie dan kunt u via art 12 een klacht indienen

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik ben het niet oneens met de officier van jusitie, maar wil wel graag het proces tegen het licht houden. indien ik een volledig dossier aanlever en dan als reactie krijg dat er onvoldoende opsporingsindicatie is, dan liegt het OM. Dan zouden ze moeten schrijven, dat het niet hun prioriteit heeft en dat ze er daarom niets mee doen. Derhalve wil ik graag uitzoeken hoe ik dit kan laten toetsen of aanpakken.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag