Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Na de echtelijke scheiding vorig jaar zijn afspraken gemaakt dat ik (bestuurlijk gerechtigede en medeaandeelhouder) een salaris krijg. Dit is door de rechtbank bekrachtigd. Ik sta dus (zonder daar arbeid voor te verrichten) op de loonlijst van het bedrijf. Het is een holding waar managementfee op wordt gestort. Een maand geleden kreeg ik de vraag of ik een hoog bedrag van de (geblokkeerde spaarrekening ten behoeve van de fiscale pensioenreserve) willen laten storten tbv het voldoen aan de pensioenverplichting. Ik heb toestemming gegeven om dit te doen met uitdrukkelijke eis, dat het alleen voor dit doel gebruikt kon/en mocht worden. Mijn exman heeft de helft van het bedrag niet afgestort maar gebruikt voor andere verplichtingen. Het restant beef op de rekening courant en wilde hij niet terug storten op de spaarrekening toen bleek dat de termijn voor afstorten verlopen was. Ik heb de rek.cour. laten blokkeren en alleen en aangegeven dat de blokkade verwijderd mocht worden nadat het restantbedrag terug gestort was op de spaarrekening tbv de pensioenverplichting. Mijn ex-man stort het bedrag niet terug en weigert de blokkade van zijn kant te verwijderen. Tevens weigert hij mijn salaris en vakantiegeld aan mij over te maken omdat hij (naar eigen zeggen) geen managementfee aan zichzelf toekent omdat het minder zou gaan met het (waar wij tevens mede-aandeelhouder zijn) moederbedrijf. Wat zijn mij mogelijkheden? welke stappen kan ik ondernemen. Ik heb zelf een advocaat. Deze advocaat onderneemt geen acties meer omdat mijn ex-man de rekeningen niet meer betaald. Mijn salaris is niet hoog genoeg om juridische hulp in te kopen. De accountant staat aan de kant van het bedrijf en alle kosten voor advies worden door ons beide betaald (via het bedrijf) maar zijn gericht op degenen die het bedrijf voort gaat zetten (en dat is niet mijn kant)

uiteraard kunt u uw salaris op eisen van het bedrijf , als dit al door een rechter is bekrachtigd kunt u hiertoe een deurwaarder inschakelen, namens het bedrijf kunt u uw ex man via een deurwaarder of incasso bureau aanmanen het geld terug te storten, als dit niet gebeurt kunt u namens het bedrijf een procedure op starten.

Beoordeel dit antwoord:

Harde aanpak?
Als u bestuurder bent (KvK-ingeschreven?)bepalen de statuten vaak gemakkelijk bij de KvK te checken)of u en uw man ieder apart of alleen gezamenlijk de BV kunnen vertegenwoordigen en tot welk bedrag. Als uw man feitelijk het bedrijf leidt, wijst dat er op dat de bestuurders ieder alleen kunnen vertegennwoordigen. U en uw ex-man kunnen dan ieder opdracht geven aan een advocaat, maar ook aan de bank, voor betalingen. Als u alle bankrekeningen "bevriest" heeft het bedrijf een probleem en moet uw ex iets.

Brug slaan?
Een alternatief is dat u met een bemiddelaar/mediator/advocaat of twee advocaten rond de tafel gaat om e.e.a. samen op te lossen. Dat kan een lastig gesprek zijn, maar biedt ook de grootste kans op een snelle praktische oplossing, zonder escalatie. En dan zijn de kosten ook relatief laag.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag