Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Na aankoop van een bankstel bij een meubelzaak blijkt het binnen enkele dagen mankementen te vertonen. De meubelzaak erkent de mankementen en repareert de bank. Kort daarna blijkt hetzelfde euvel weer op te treden en bepaalde mankementen zelfs niet verholpen. Weer volgt tot tweemaal toe weer een reparatie. Ook dit resulteert niet in een deugdelijk product. We gingen niet akkoord met een vierde reparatieronde. 
Als alternatief een andere nieuwe bank gekregen. Binnen een week heeft ook deze bank flinke gebreken! De meubelwinkel biedt wederom als oplossing om ook deze bank ter reparatie op te halen. Voor ons is de maat echter vol en hebben geen enkel vertrouwen in een goede afloop, zeker gezien de vorige mislukte reparaties. Bovendien heeft de meubelzaak voldoende mogelijkheden gekregen ons een deugdelijk product te leveren maar heeft dit niet voor elkaar gekregen (dit loopt ruim 15 maanden). Wij menen dat wij, gezien de genoemde voorgeschiedenis, als consument in ons recht staan door de koop te laten ontbinden en het geld terug te eisen.
Voor de meubelzaak is dit geen enkele optie, enkel het repareren van de bank is voor hen een optie. Wij willen hier echter niets meer van weten en zijn inmiddels erg gefrustreerd geraakt. Het is nu dus een ja-nee verhaal en komen er niet uit met de meubelzaak.
Staan wij in ons recht??
Hoor graag uw opinie hierin!

Herstel of vervanging moet worden verricht binnen een redelijke termijn zonder dat daarbij ernstige overlast aan de koper wordt toegebracht (7:21 lid 3 BW).
Als de verkoper tekort schiet in deze verplichting, dan is dan heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden (7:22 lid 2 BW).
De termijn en mate van overlast zijn echter afhankelijk van de aard van de zaak.
B.v. als een seizoensgebonden product pas na het einde van een seizoen hersteld of vervangen kan worden dan hoeft de koper daar geen genoegen mee te nemen en kan hij de overeenkomst te ontbinden.

U moet in uw brief dus aangeven dat de verkoper tekort is geschoten in zijn verplichting om binnen een redelijke termijn het bankstel te herstellen en/of te vervangen en dat u daarom nu van uw bevoegdheid gebruik maakt om de overeenkomst te ontbinden.

Als de verkoper niet bereidt is de overeenkomst te ontbinden, dan zou u kunnen nakijken of de winkel is aangesloten bij een Geschillencommissie (zie de Algemene Voorwaarden) en het geschil daar aanmelden.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag