Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Momenteel wonen wij met vrij uitzicht. Voor ons zijn er plannen om de supermarkt te gaan uitbreiden, waardoor ons zicht met meer dan 70% zal verdwijnen. Kunnen wij aanspraak op planschade? De gemeente heeft het volgende in het bestemmingsplan opgenomen: Er wordt vervolgens de conclusie getrokken dat door de uitbreiding naar verwachting beperkte schade zal optreden, die niet voor vergoeding ex artikel 49 WRO in aanmerking komt. Wij zijn echter van mening dat wij hier wel degelijk aanspraak op kunnen maken gezien het feit dat ons uitzicht sterk wordt beperkt en hierdoor de waarde van ons huis aanzienlijk zal dalen.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunt u zeker aanspraak maken op planschade.

Ik help u graag verder.

Beoordeel dit antwoord:

De vraag is in zijn algemeenheid nauwelijks te beantwoorden. Met een dergelijke verstoring van uw uitzicht bestaat er een kans dat u aanspraak kunt maken op planschadevergoeding. Er moet een vergelijking op detailniveau worden gemaakt tussen de oude en de nieuwe situatie. Mijn advies is om hulp in te schakelen om de vraag te laten beantwoorden. Vaak zijn er advocatenkantoren die een gratis advies verstrekken. Maar ook zijn er adviesbureau´s die u hierin bij kunnen bijstaan. Vaak geven die ook gratis een eerste advies of werken zij de hele kwestie zelfs af op basis van no rslut no pay.
Overigens wordt je in Nederland geen miljonair van planschadevergoedingen. Ervaring leert dat de meeste mensen zwaar teleurgesteld zijn over het vastgesteld schade bedrag

Beoordeel dit antwoord:

ik kan volledig instemmen met de bovenstaande antwoorden. U moet wel een eigen bijdrage betalen voor het verzoekschrift dat de gemeente behandelt. Als u geen planschade toegekend krijgt blijft de bijdrage voor eigen rekening. dat element ontbreekt er nog aan. Mijn ervaring leert overigens wel dat ook bij vermindering van uitzicht behoorlijke bedragen worden toegekend.

Beoordeel dit antwoord:

Ik sluit mij aan bij bovenstaande antwoorden. Vaak is tussen de gemeente en de projectontwikkelaar/exploitant in de overeenkomst al afspraken gemaakt over planschade-aanspraken. De gemeente kan hierover meer inlichtingen geven. De toekenning en hoogte van planschade is wel zeer afhankelijk van de plaatselijke situatie en de "schade" die u leidt ten opzichte van de nieuwbouw. Het kan zo maar zijn dat u een andere planschade dan uw buurman krijgt toegekend (ingeval van toekenning, want dat is inderdaad niet met zekerheid te zeggen).

Beoordeel dit antwoord:

Een en ander is ook afhankelijk van het feit of deze wijziging van het bestemmingsplan al bekend was toen u de woning kocht. Alleen als dit niet het geval is maakt u een kans op planschade. U zou ook een taxatie aan een makelaar kunnen vragen om te kijken of is aan te tonen dat de waarde van uw woning is gedaald en wel dusdanig dat u dat een procedure tegen de gemeente waard is. Die taxatie kan u dan meteen gebruiken voor een eventueel verzoek om uw WOZ-waarde te verlagen. Maar de heer Martens heeft gelijk, vaak valt de financiële schade veel lager uit dan laat ik het de emotionele schade/waarde noemen.

Beoordeel dit antwoord:

Voor vergoeding van planschade is niet de verandering in de bebouwing van belang, maar een vergelijking tussen wat onder het vorige planologisch regime mocht (maximale invulling oude bestemmingsplan) en de nieuwe planologische situatie (maximale invulling nieuwe bestemmingsplan). Bovendien geldt er een drempel van 2% eigen risico. Daarnaast geldt als eis dat de bestemmingsplanwijziging niet voorzienbaar was op het moment dat u uw woning kocht, en ook voor het overige moet de gewijzigde invulling van het perceel tegenover u niet in de lijn der verwachting hebben gelegen.
Als u planschade aanvraagt, moet u een aanvraagformulier invullen en leges betalen die variëren van 100 tot 500 euro. Het is inderdaad zo dat er bureaus zijn die zich hebben gespecialiseerd in planschade en die uw zaak op basis van no cure, no pay in behandeling willen nemen.
Veel succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag