Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Mogen werkgevers 2wachtdagen inhouden als iemand ziek thuis is door een arbeidsongeval ?

Wachtdagen mogen bij ziekte worden ingehouden voorzover een recht op vakantie bestaat die meer is dan het wettelijke minimum. Het wettelijke minimum is krachtens art. 7:634 BW 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week (oftewel 4 werkweken).
Als uw werkgever aansprakelijk is te houden voor het arbeidsongeval dient uw werkgever u de schade die u hierdoor lijdt op grond van art. 7:658, lid 2 BW te vergoeden. Als u wachtdagen heeft moeten inleveren dient uw werkgever u dus de waarde hiervan te betalen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag