Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Mogen buren doorgang met recht van overpad afsluiten?

Ik woon al bijna 17 jaar op de hoek in een blok van 7 dijkwoningen. Naast mij heb ik een trap naar de dijk en dan staan er nog 5 woningen. Aan de andere zijde van mijn blok een stoep welke gebruikt wordt om met fietsen, kruiwagens e.d. omhoog en omlaag te gaan. Al deze woningen hebben aan de achterzijde recht van overpad. Dit is vastgelegd in de koopakte. Nu hebben mijn directe buren aan beide zijden van hun erfgrens een hek geplaatst zodanig dat er geen vrije doorloop meer is en die er altijd geweest is. Beide hekken worden afgesloten met een schuifslot en zijn 24/7 dicht. Dit is gedaan om hun nieuwe hond niet weg te laten lopen. (In werkelijkheid hebben ze zo een grote tuin zonder overpad verkregen). De eerste hond is overleden en toen kwam er pup. Om dat dier goed op te kunnen voeden hebben wij het afsluiten zo gelaten want weglopen staat bijna gelijk aan doodrijden. Nu de hond echter oud genoeg is willen wij af van de permanent gesloten hek. Voorstel van mij is geweest om het hek op vastgestelde tijden dicht te houden maar dit wordt geweigerd. Om te passeren wil men dat je ze roept als de hond buiten is. Bij niet thuis moet je 2 hekken open doen, passeren en dan wil men dat je ze weer dichtdoet. Dag en nacht. Opmerking toen het hek nog niet zo lang geplaatst was aan visite van andere buren: 'je kan toch ook van de andere stoep gebruik maken om naar beneden te lopen'. (eigen belang) Vraag is dus of de buren het hek in de doorgang altijd dicht mogen houden met of zonder slot ook al is er duidelijk hinder bij gesloten zijn voor meerdere bewoners.

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag