Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Moeten in arbeidsovereenkomst voorletters staan gelijk aan paspoort?

Ik heb een arbeidsovereenkomst ontvangen waarin als voorletter de "D" van mijn roepnaam is gebruikt.
Is dit rechtsgeldig of moet in de overeenkomst de voorletters worden vermeld zoals in mijn paspoort staat?

Wettelijk gezien hoeft dat niet. Een arbeidsovereenkomst is in feite een bewijsstuk van de aangegane arbeidsverhouding. Indien er geen misverstand over kan bestaan dat u die hebt getekend, is deze niet ongeldig of iets dergelijks.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag