Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Moet inflatiecorrectie op elke werknemer worden toegepast?
M.a.w. mag een bedrijf onderscheid maken bij wie wel en bij wie niet een inflatiecorrectie op het salaris wordt toegepast? - of dit nu deel uitmaakt van een jaarlijkse verhoging of niet.

Hoofdregel is dat arbeidsovereenkomst en CAO uw rechten m.b.t. de werkgever bepalen. Daarnaast kan soms een beroep worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Ik ga er van uit dat als u de arbeidsovereenkomst en de CAO erbij pakt duidelijk wordt op welke inflatiecorrectie u recht heeft.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

hartelijk dank. in mijn a.o. wordt het niet genoemd. ik begrijp dat sommige collega's wel en sommige niet een inflatiecorrectie hebben ontvangen.


Checkt u nog wel even de CAO? En als de collega die het wel krijgt exact dezelfde functie heeft, loop dan even binnen bij de HRM-manager, met het verzoek dezelfde behandeling te krijgen. Een legitiem argument, dat weldegelijk sommige HRM-managers overtuigt. Al was het maar omdat men intern ook geen gedonder wil.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag