Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn zus en haar man hebben mijn moeder die op een gesloten afdeling van een verzorgingshuis zit een document als schenking laten tekenen huis voor een overbruggingshypotheek zonder te overleggen met 2 broers. in maart 2013 wordt hun nieuwe opgeleverd en hun oude huis is niet verkocht en de bank wil dus geld zien van mijn moeder. Kunnen we dit teniet verklaren omdat mijn moeder ontoerekeningsvatbaar is?

U doet een beroep op een wilsgebrek, maar dat moet uw moeder dan wel bewijzen. Als u denkt dat zij niet in staat is om te overzien wat ze dat doet dan zult u dat moeten bewijzen met een medische verklaring van een arts en dan had een onderbewindstelling of onder curatelestelling het gevolg moeten zijn.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik meen dat ik vroeger op school heb geleerd dat iemand op een gesloten afdeling handelingsonbekwaam is. Klopt dat niet dan?


Ik weet niet op wat voor soort afdeling zij precies ligt. Maar daar bent u vrij snel achter als u informeert bij de instelling zelf.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ze woont op een gesloten afdeling van een verzorgingstehuis voor dementerenden


Dat lijkt me dan meer perspectief bieden. Neemt u contact op met een advocaat. Succes.

Beoordeel dit antwoord:

U kunt overwegen uw moeder onder curatele te laten stellen. Een curator wordt dan benoemd en deze kan dan beslissingen nemen in het belang van uw moeder. Zie hiervoor http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/curatele-bewind-of-mentorschap-aanvragen

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag