Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Mijn zoon moet voor de rechter verschijnen.
Tenlastelegging legging is aan openbare weg openlijk en in vereniging geweld heeft gepleegd tegen meerder personen.
-Het slaan en/of stopen tegen het hoofd en/of elders tegen het lichaam
-het schoppen en/of trappen tegen het lichaam van meerdere personen.
-het opzettelijk geweldadig duwen tegen meerdere personen.

Mijn zoon werd bij deze vechtpartij er later bij geroepen en heeft nog een bemiddelende rol gespeeld. En zelfs mensen uit elkaar gehaald.
Dit wordt ook bevestigd door de hoofddader en anderen uit zijn groep.
Daarbij heeft inderdaad ook mensen van de tegenpartij weggeduwd ,maar zeker niet tegen het hoofd geslagen of geschopt.

Mijn vraag is wat te doen,is het verstandig om een advocaat in te schakelen of zijn er andere mogelijkheden.
Om bezwaar aan getekend is hij al te laat.

In de brief staat ook dat hij een advokaat aan kan vragen bij het juridisch loket,is dit verstandig.


Geachte mevrouw, mijnheer,
Het is heel verstandig om via het juridisch loket een advocaat te zoeken die uw zoon kan bijstaan.
met vriendelijke groet

Beoordeel dit antwoord:

Beste vrager,

Hiervoor moet u zeker een advocaat inschakelen. Dat hoeft niet via het juridisch loket, maar kan rechtsstreeks aan de advocaat van uw keuze. Als u wilt, is mijn kantoor graag bereid uw zoon verder te helpen.

Succes ermee. Anne Marie de Koning

Beoordeel dit antwoord:

Geachte vragensteller,
Uw zoon is hij minderjarig of meerderjarig? Is hij minderjarig, dan heeft hij sowieso een advocaat toegewezen gekregen, dus ik ga ervan uit dat hij 18 of boven de 18 jaar oud is. Om te beoordelen welke verweren gevoerd kunnen worden en/of er getuigen gehoord moeten worden, is het verstandig om middels een advocaat het dossier bij het openbaar ministerie op te vragen; dit dossier vervolgens met de advocaat bespreken en hem/haar uw zoon te laten bijstaan bij de rechter. Hij kan ook zichzelf verdedigen en zeggen hoe het volgens hem is gegaan en dat hij en getuige wil laten horen die kan zeggen dat hij iets relevants heeft gedaan als het gaat om het geweld. Een advocaat zou dat evenwel beter kunnen beoordelen. Neemt u vrijblijvend rechtstreeks contact met mij op indien u meer wilt weten. Indien uw zoon een advocaat neemt, moet hij niet te lang wachten met zijn besluit, want de advocaat moet tijd hebben en ook moet dat dossier worden opgevraagd bij de rechtbank dan wel het openbaar ministerie. Ook zijn er termijnen verbonden waaraan je je moet houden voor het met succes doen oproepen van getuigen.

Beoordeel dit antwoord:

Geachte mevrouw / mijnheer,
In dit geval is het zeker verstandig een advocaat in te schakelen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijze via het juridisch loket. U kunt ook via internet (bv de site van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten) een advocaat vinden die gespecialiseerd is in het strafrecht. Kijkt u hiervoor op www.nvsa.nl
De advocaat zal het dossier opvragen en dit -na bestudering- met uw zoon bespreken. Afhankelijk van de inhoud van het dossier wordt in samenspraak met uw zoon het te voeren verweer bepaald, waarbij ik zeker niet uitsluit dat er getuigen dienen te worden opgeroepen die ontlastend voor uw zoon kunnen verklaren.
Een advocaat kan hiervoor zorgen.

Mogelijk komt uw zoon in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro-deo advocaat) zodat hij de kosten van een advocaat niet geheel voor zijn rekening krijgt. Ook bij het aanvragen hiervan kan de advocaat behulpzaam zijn.

Succes gewenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag