Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn zoon is gescheiden van zijn vrouw en mijn schoondochter is 200 km verhuisd met mijn kleindochter. Zij is nu 12 jaar.
Nu zie ik haar dus vrij weinig, nu is mijn vraag:
is er een mogelijkheid dat ik mijn kleindochter vaker kan zien?

U kunt aan uw zoon of rechtstreeks aan de ex echtgenote van uw zoon vragen of u uw kleindochter mee mag zien. Wordt medewerking geweigerd dan kunt u naar de rechter gaan om een omgangsregeling te vragen. U moet daarvoor een advocaat inschakelen die u hierbij kan helpen.

Beoordeel dit antwoord:

Grootouders hebben in beginsel echter geen omgangsrecht. Dit is alleen anders indien grootouders een nauwe persoonlijke betrekking hebben met het kind die zich kenmerkt door een bijzondere (opvoedings)band. Op het moment dat u kunt aantonen dat u over een dergelijke band beschikt(e) kan de rechter u ontvankelijk verklaren in uw verzoek. Dat is al een grote stap die de rechter moet nemen. Pas daarna wordt bekeken of u een omgangsrecht heeft. Dus we praten over een dubbel hobbel die meestal door de rechter niet wordt genomen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag