Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn zoon gaat van school, wordt 18 jaar en ik betaal nu zijn alimitatie tot zijn 21e voor opleiding en onderhoud.
Vervalt dit nu hij in loondienst komt.

De alimentatie tussend e 18 en 21 jaar wordt voortgezette ondehoudsplicht genoemd. DFeze wordt direct aan het kind betaald. De afspraken omtrent deze alimentaite worden dan ook tussen kind en betalende ouder gemaakt. Als het kind 21 jaar is geworden ben je als ouder niet meet wettelijk verplicht om nog alimentatie te betalen.

Nu het kind gaat studeren of werken vervalt de verplichting tot alimentatie niet, maar deze kan wel lager worden in verband met eigen inkomsten van het kind. De Wet Studiefinanciering wordt hierbij aangehouden voor de bepaling van de hoogte van het bedrag. Levensonderhoud, studiekosten, verzekeringen van je kind worden meegenomen in de afweging.
Mocht het kind het niet eens zijn met het afgesproken bedrag, dan kan hij of zij een verzoek indienen bij de rechter om een hoger bedrag vast te stellen. Er moeten dan wel bijzondere omstandigheden zijn die een verzoek rechtvaardigen.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag