Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn werkgever heeft op 15 februari jl mondeling te kennen gegeven om de samenwerking niet voort te zetten vanwege een andere invulling van mijn functie als receptioniste/ telefoniste.Ik heb te kennen gegeven dit schriftelijk bevestigd te krijgen. Nu hebben ze mij 2 versies van een vaststellingsovereenkomst gegeven op 26 februari jl , zij willen dat ik een van de twee versies op 28 februari as. ondertekend retour geef. Mijns inziens kloppen er dingen niet die er in staan, het is door de werkgever opgesteld zonder instemming/ overleg met mij / van mijn kant. Ik heb een dienstverband voor onbepaalde tijd. Ik wil de vaststellingsovereenkomsten laten beoordelen om er zeker van te zijn dat ik er niet de mist mee in kan gaan.graag zou ik een reactie tegemoet zien. Ik kan de overeenkomsten door mailen heb ze digitaal.

U kunt mij via de direct contact knop benaderen.
met vriendelijke groet

Beoordeel dit antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik help u hier graag bij. Niet alleen om de overeenkomst te beoordelen en bijv. uw uitkeringsrechten veilig te stellen, maar ook om de termijn te verlengen die onredelijk kort is.

U kunt daartoe vrijblijvend rechtstreeks contact opnemen met mij via de link 'direct contact' die u - als u heeft ingelogd - ziet bij dit antwoord.


Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag