Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn werkgever heeft mij een vaststellingsovereenkomst aangeboden met een ontslagvergoeding van 6 maanden salaris. Volgens het kantonrechtersformule heb ik recht op minimaal 7,5 maanden op een factor van 1. Mijn werkgever zegt dat volgens de lente akkoord is de maximum 6 maanden. Klopt dit?

Als die wijziging in het ontslagrecht al door zou gaan is dit pas op zijn vroegst volgend jaar van toepassing.

Beoordeel dit antwoord:

De kantonrechtersformule is de basis waarop kantonrechters bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst bepalen of een ontslagvergoeding wordt toegekend en zo ja, hoe hoog deze vergoeding is.
U heeft het echter over een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst legt u de afspraken vast welke u met uw werkgever heeft gemaakt omtrent de beeindiging van uw arbeidsovereenkomst. U beslist dus zelf of u akkoord gaat met het voorstel van uw werkgever.

Let u er wel op dat de vaststellingsovereenkomst juridisch correct is om uw eventuele WW-rechten te waarborgen.

Ik adviseer u de vaststellingsovereenkomst altijd door een jurist te laten nalezen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag