Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn werkgever heeft mij een aanbod gedaan om tot een ontbinding van mijn arbeidscontract te komen. Door de vertroebelde verhouding tussen werkgever en mij, ben ik eventueel bereid om akkoord te gaan. Komt een eventuele uitkering hierdoor in gevaar?

Dat ligt eraan hoe de beeindiging wordt vormgegeven. Meestal wordt in dit soort gevallen een beeindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst opgesteld. In die overeenkomst moet in ieder geval staan dat het initiatief voor de beeindiging bij de werkgever ligt.

Toch is het verstandig om je te laten bijstaan door een advocaat. Die kan een inschatting geven van wat een redelijk aanbod is en dan kan ook een betere inschatting worden gegeven over de risico's. De kosten van de advocaat worden meestal (gedeeltelijk) gedragen door de werkgever of misschien kom je in aanmerking voor een toevoeging (zie www.rvr.org).

In ieder geval succes

Beoordeel dit antwoord:

In een vaststellingsovereenkomst kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

•Een vergoeding voor de werknemer
•Veiligstellen van de WW-rechten
•De datum waarop het dienstverband eindigt
•Vrijstelling van werk
•Vrijstelling van het concurrentiebeding
•Vrijstelling van het relatie beding
•Het geheimhoudingsbeding
•Inleveren van de goederen van de werkgever en/of leasewagen
•Tegemoetkoming in de kosten van de gemachtigde
•Uitbetaling vakantiedagen
•Positief getuigschrift

(Als u arbeidsongeschikt bent is het zeer onverstandig om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. U verspeelt daarmee uw recht op een ziektewetuitkering).

Het in de arm nemen van een arbeidsrechtjurist of -advocaat is hierbij ook naar mijn idee raadzaam.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag