Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn werkgever heeft liquiditeitsproblemen en wil daarom de salarissen tien dagen later uitbetalen en met 10% verlagen. Ons bedrijf is in principe gezond, echter heeft een flink aantal traag betalende klanten. Mag mijn werkgever dat zomaar erdoor drukken en welke mogelijkheden heb ik of kan ik hier beter mee akkoord gaan? De helft van de collega's vind het blijkbaar prima.

Als er een CAO is kan een minimum salaris gelden. Een arbeidsovereenkomst kan niet eenzijdig worden aangepast. U moet dus akkoord gaan anders geldt wat er in de bestaande arbeidsovereenkomst staat. De 10 dg te late betaling is te kort om echt werk van te maken. De wet bepaalt overigens wel dat er dan een behoorlijke boete verschuldigd is.
Traag betalende klanten kunnen ook niet betalende klanten worden. Liquiditeitsproblemen zijn op te lossen, maar als de salarisachterstanden oplopen kan het soms verstandig zijn samen het faillissement van de werkgever aan te vragen. Overigens zijn dit soort zaken waarbij een OR, indien aanwezig, het logische podium kan zijn om informatie neer te leggen en met de werkgever te laten bespreken. Als zij menen dat akkoord gaan met minder salaris verstandig is, dan kan dat aanleiding zijn om mee te gaan.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag