Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn vriend is in dienst (contract onbepaalde tijd) bij een woningwinkel A. Nu is hij vanuit dit bedrijf A gedetacheerd bij bedrijf B (franchisebedrijf). Nu stopt bedrijf A ermee om economische redenen en wordt mijn vriend ontslagen. Nu wordt hij aangenomen door bedrijf B.
Hij blijft dus exact hetzelfde werk doen met zelfde "baas" alleen nu in dienst van bedrijf B.
Is hier sprake van opvolgend werkgeverschap?
Moet hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen? En hoe is dat met het salaris? Moet dit hetzelfde zijn? En er is nu ook sprake van een bonusregeling. Mogen ze wat veranderen aan zijn arbeidsvoorwaarden?

Volgens recente rechtspraak van de Hoge Raad is er sprake van opvolgend werkgeverschap als i) enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als in de vorige overeenkomst en ii) anderzijds tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.

Vrij vertaald: de functies moeten bijna hetzelfde zijn en er moeten nauwe banden tussen beide bedrijven. Of daarvan in het geval sprake is kan ik zo niet beoordelen, maar ik ben sterk geneigd om te menen dat dit zo is. U zegt dat het om hetzelfde werk gaat en dat uw man binnen een franchise overstapt plus nog steeds dezelfde baas heeft.

Het uitgangspunt bij opvolgend werkgeverschap is dat het dienstverband geheel en ongewijzigd overgaat naar de nieuwe werkgever.

met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag