Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Mijn vraag is mag de politie ( wijkagent ) bij buren langs gaan om te informeren wanneer iemand meestal thuis is? Dit om bij een ophanden zijnde aanhouding niet voor niks te komen.

Dit is mij overkomen en ik acht het een schending van mijn privacy en het creëren van roddels mede daar ik overhoop lig met deze buren. Die buren gaan daar ook over praten met andere buren en gissen waarom de wijkagent dat van hun wilt weten. Mogelijk heeft de politie zelfs de reden al verteld want mensen vragen natuurlijk waarom de politie dat wilt weten.

Als dit in het belang van het onderzoek is, dan is deze gerechtigd. U zou natuurlijk ook direct contact met de politie kunnen opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Of deze opsporingsmethode is toegestaan, is niet makkelijk te zeggen. Een opsporingsambtenaar (dus ook een wijkagent) heeft vrij veel vrijheid in de uitoefening van zijn taak.
Echter, als er stelselmatig inbreuk wordt gemaakt op iemands privacy, dan kan het zijn dat hiervoor toestemming van een rechter nodig is. Of dat in uw geval zo is, kan ik met deze informatie niet zeggen. Al lijkt de situatie zoals u nu schetst niet een te grote inbreuk op uw privacy.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dat heb ik natuurlijk gedaan maar dat staat los van mijn vraag of de wijkagent rechtmatig heeft gehandeld maar ook of de man de regels wel kent. Daar schijnt volgens de politieacademie nogal wat aan te markeren bij veel agenten.

Ik vind dat mijn buren niets te maken hebben met een politieonderzoek en er niet in betrokken behoren te worden. Mijn privacy behoort ook niet ondergeschikt te zijn aan politie-effectiviteit. Men had mij ook kunnen ontbieden.

Het is ook een onzin gebeuren. Mijn buren kennen mijn agenda niet en weten helemaal niet wanneer ik "meestal" thuis ben. Dat weet ik van hun ook niet. Het wekt alleen maar roddels in de hand. Hoe wist hij dat ze mij niet zouden informeren met zoiets als, joh de politie is langs geweest om te vragen naar jou en mijn reactie hierop!


In antwoord op uw laatste zinsnede, kan u mededelen dat dit een tactische zet is. Doordat de buren aan u gaan mededelen dat de politie aan de deur is geweest, zet dat wellicht het denken bij u aan, zodat u contact gaat opnemen. Dat is de hele opzet. Of dit een schending van uw privacy is, is te bezien. Daar u niet in de eer bent aangetast.

Mocht de agent, nu de héle straat gaan inlichten over u, dan wordt de vraag uiteraard anders en is de privacyschending wél aan de orde. Let wel, een agent heeft veel bevoegdheden tot het verkrijgen van informatie.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw reactie.

U schrijft: "mocht de agent, nu de héle straat gaan inlichten over u, dan wordt de vraag uiteraard anders en is de privacyschending wél aan de orde"

Als de buren geen spreekverbod is opgelegd zal dat ook wel het geval zijn geweest.


Dan kunt u déze mensen aanspreken op hun wangedrag.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Wangedrag! Ze zullen het daar vermoedelijk niet mee eens en verwijzen naar de wijkagent. Tevens kan ik de vraag verwachten wie ik dan wel ben om geheimhouding van hun te eisen. Terug bij af!

In middels weet ik wel ( telefonisch) de opvatting van de Nationale Ombudsman die behelst dat de/een agent wel mag informeren wanneer ik meestal thuis ben bij buren maar geen informatie over de zaak zelf mag verstrekken. Ambtsgeheim.


Dat had ik u al reeds medegedeeld, als dit in het belang van het onderzoek is, is deze gerechtigd.

Nogmaals succes ermee.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Klopt wat betreft informeren naar beste tijd om binnen te vallen hoe idioot ook om onderonsjes met buren te houden. Buren informeren omtrent de reden mag dus niet, althans volgens de Nationale Ombudsman.


Reactie van de vraagsteller

Klopt wat betreft informeren naar beste tijd om binnen te vallen, hoe idioot ook om onderonsjes met buren te houden. Dat is krenkend en buren conflicten uitlokken. Buren informeren omtrent de reden mag dus niet, althans volgens de Nationale Ombudsman.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag