Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Mijn vraag betreft een gemeentelijke beheersverordening.
De gemeente heeft in 2013 een bestemmingsplan omgezet naar een beheersverordening.
Voor een beheersverordening is geen bezwaarprocedure verplicht, en deze procedure is dan ook niet gevolgd.
De beheersverordening wijkt voor ëén (groot) perceel significant af van het voorgaande bestemmingsplan. Zo zijn alle rooilijnen rondom vervallen, is het bebouwingspercentage uitgebreid en is de maximale bouwhoogte verhoogd. Omwonenden komen daar nu pas achter omdat deze aanpassingen nooit gepubliceerd zijn (hoefde niet). Vraag: Wat kan hier nu nog tegen gedaan worden? Zijn de doorgevoerde wijzigingen toelaatbaar?

Beheersverordeningen die een belangrijke wijziging brengen in de voorheen bestaande situatie, en blijkbaar is dat hier het geval, worden soms door de rechter in een handhavings- of omgevingsvergunningprocedure onverbindend (nietig) verklaard, omdat de beheersverordening dan in strijd is met de wet. De bedoeling was de wetgever was namelijk dat beheersverordeningen alleen mogen worden gebruikt om de bestaande planologische situatie (bestemmingsplan) vast te leggen. Dat is in uw geval blijkbaar niet gebeurd.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw antwoord.
Weet u misschien ook of hier enige jurisprudentie over te vinden is?


Ja, hierbij een voorbeeld: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88847

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag