Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Mijn verhuurder weet al vanaf 23 maart dat mijn dak lek is. Telefonisch zijn ze niet bereikbaar. Wat kan ik nu nog doen?

Allereerst zou ik willen adviseren uw verhuurder schriftelijk van de situatie op de hoogte te stellen. Bij voorkeur per aangetekende brief.
Zet gerust in deze brief welk contact u reeds hierover met de verhuurder gehad heeft: wanneer en met wie heeft dit contact plaatsgevonden. Noem eventueel ook de momenten waarop u de verhuurder heeft proberen te bereiken, maar dit niet gelukt is.
Meld in de brief ook dat u verwacht dat het probleem binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld 2 weken) verholpen is en u anders een bepaald percentage van de huur in zult houden met ingang van september. Dit percentage zal nog steeds redelijk moeten zijn en is gedeeltelijk afhankelijk van de overlast en schade die de lekkage oplevert.
Van belang is hierbij wel dat u de schade zoveel mogelijk beperkt door bijvoorbeeld steeds emmers onder het lek te zetten en overig vocht op te dweilen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag