Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn sportschool is failliet gegaan. Ik had daar een jaar contract met maand betaling. Nu krijg k een brief of ik de resterende maanden maar even wil betalen aan de curator..
Moet ik die betalen of is van geen dienst geen geld.
Ik hoor het graag.

Goedendag,

Ik meen dat het zo is dat bij een faillissement alles bevroren wordt en het bedrijf zelf geen diensten meer verricht of betaalt. Het komt dus allemaal onder de 'paraplu' van de curator.
Wordt het product/dienst nog geleverd (al dan niet door curator), dan betaal je gewoon verder, meen ik ook. Je hebt als het goed is contactgegevens van de curator verkregen; neem contact op en vertel/ kom overeen dat je pas betaalt als er geleverd gaat worden. Vraag ook naar een eventuele doorstart; wordt het bedrijf niet overgenomen door een ander bedrijf?

Want je hebt dan wel een contract getekend en bent een abonnement aangegaan voor X aantal jaren/maanden, maar ik ga er van uit dat hier tegenover stond dat dat onder de voorwaarde is dat de diensten gewoon geleverd zouden worden. Nu dat uitblijft, zou je in principe als consument kunnen volharden dat je niet meer betaalt.

Wel vrees ik dat in het ergste geval dat de curator u niet tegemoet wil komen, u het aangegane abonnement gewoon kwijt bent, wat als een van de nare gevolgen van faillissement kan worden ervaren.

Ook ik ben benieuwd naar de aanvulling van een expert op dit gebied, lijkt me een interessant in deze tijden.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor uw antwoord!

Nog even ter verduidelijking.

De sportschool was van de ene op de andere dag dicht. Ik kan niet meer sporten. Er is mij ook geen alternatief geboden.
Dus jaarcontract, betaling per maand en ik kan niet meer sporten.
Moet ik nog betalen of niet..
Iedereen bedankt voor het meedenken


Als er in geval van een faillissement nog gepresteerd moet worden, dan heeft de curator een keuzerecht met betrekking tot de vraag of hij de overeenkomst nog nakomt of niet .
Op grond van art. 37 Fw kunt u aan de curator schriftelijk vragen of hij van plan is de overeenkomst na te komen en zo ja, binnen welke termijn.
Als de curator niet van plan is de overeenkomst na te komen, dan mag hij wanpresteren in het belang van de boedel.
Echter, dit betekent ook dat de curator het recht verliest om nakoming van de overeenkomst van u te vorderen.
U hoeft dan voor de maanden dat u geen gebruik kunt maken van de sportschool geen abonnement te betalen.

Op onderstaande link vond ik een voorbeeldbrief waarin de curator wordt gevraagd of hij nog van plan is om na te komen of niet:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CGMQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fzelfrechtzaam.centraalbeheer.nl%2Fcontent%2Fvoorbeeldbrieven%2Fdownload%2F43.html&ei=8Z0PUozcD8SltAbt3oEw&usg=AFQjCNFx76jtzvESD5NdUh1OMu3OULRF0g&sig2=bL4PadYrZjX4CBc0xy3m0g&bvm=bv.50768961,d.Yms&cad=rja

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Beide bedankt voor jullie antwoord. Vandaag contact gehad met curator. Ze waren plat gebeld en zagen nu toch ook wel in dat ze niet juist aan het handelen waren!
Dus inderdaad geen dienst geen geld!
Probleem opgelost.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag