Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn sportschool heeft eenzijdig besloten om een nieuw concept te gaan draaien.Ik moest binnen 14 dagen laten weten of ik hier in meeging of dat ik in een andere plaats bij deze sportschool verder ging. Voor beide optie's heb ik geen belangstelling en daarom heb ik per direct opgezegd. Ik ben niet in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van minimaal een maand opzegtermijn. Nu claimt de sportschool toch contributie terwijl ik schriftelijk heb opgezegd. Ik heb niet betaald en wil dit ook in het vervolg niet doen omdat ik denk dat ik in mijn recht sta. Kan ik dit gestand houden?

U heeft onder bepaalde voorwaarden een overeenkomst met de sportschool. Wanneer deze eenzijdig de voorwaarden van die overeenkomst wijzigt door een nieuw concept te gaan draaien, is dat dus niet meer de overeenkomst die u bent aangegaan. Het is de sportschool die de originele overeenkomst niet meer na kan komen. Nakoming is dus blijvend onmogelijk geworden waardoor er juridisch gezien verzuim intreedt. Dit verzuim geeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. Het zou naar mijn mening onredelijk zijn wanneer de sportschool u zou houden aan de opzegtermijn van een maand. Zij zijn immers de tekortkomende partij. Zeker niet wanneer de wijzigingen in het concept direct in gaan.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hallo Suzanne,

Mijn dank voor je reactie.Het vervolg is inmiddels dat ik in een schrijven van 12 maart 2012 door de sportclub ben verzocht om alsnog te betalen.Als ik dit niet binnen 7 dagen doe, geven zij de vordering in handen van een incassobureau.
Ik ben nog steeds in de overtuiging dat zij in gebreken blijven omdat zij eenzijdig hebben gewijzigd en ik niet in de gelegenheid ben geweest om gebruik te kunnen maken van de opzegtermijn.
In artikel 7 van mijn voorwaarden wordt gesproken over verhindering met aanbieding van een sportschool zolang deze verhindering duurt.
Ik ben van mening dat deze verhindering b.v opgaat als er een week werkzaamheden moeten worden verricht in de huidige sportschool en zij daarom de dichtsbijzijnde sportschool van hun aanbieden om tijdens deze verhindering te kunnen sporten en ik ervan uitga dat ik weer terug kan naar mijn huidige sportschool.
Graag enkele vragen:
1.Kan ik ondanks de "dreiging"van een incassobureau mijn betaling blijven weigeren.
2.Heeft u voor mij enkele juridische handvatten om een volgende brief te kunnen schrijven.
3.Wat kan het eventueel toch nog zijn dat ik ongelijk heb.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag