Stel vraag

Particulier


Mijn schoonzus is sinds 31 maart plotseling vertrokken uit het huis van mijn broer en heeft de auto die op zijn naam staat meegenomen. In de tijd dat ze weg is zijn er al meerdere boetes binnen gekomen. Er is aangifte gedaan van verduistering van de auto maar hoe kunnen wij nu die boetes gaan verhalen op mijn ex schoonzus. Weten alleen waar ze werkt en niet waar ze woont nu.

Ik zou u willen adviseren om uw schoonzus aansprakelijk te stellen en haar te sommeren de schade binnen bijvoorbeeld binnen 7 dagen terug te betalen. Indien u weet in welke gemeente uw schoonzus woont kan een advocaat haar adres achterhalen via het GBA van deze gemeente. Mocht uw schoonzus niet overgaan tot betaling dan kunt u overwegen om een juridische procedure op te starten en om eventueel voorafgaand hieraan loonbeslag te leggen bij haar werkgever. De maand mei is een goede maand om loonbeslag te leggen omdat de meeste mensen in deze periode hun vakantiegeld uitbetaald krijgen.

Ook kunt u zich als benadeelde partij stellen in het strafproces, dat wil zeggen schadevergoeding claimen in de strafzaak. Voorwaarde is wel dat de officier van justitie besluit om uw schoonzus te vervolgen. Bureau Slachtofferhulp of een advocaat kunnen u hierover nader adviseren.

Tot slot bestaat wellicht nog de mogelijkheid om tegen de boetes bezwaar te maken. De termijn bedraagt hiervoor zes weken nadat u de acceptgiro hebt ontvangen. Meer informatie over de procedure en een voorbeeld bezwaarschrift kunt u vinden op de website van de ANWB (http://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/regels-in-het-verkeer,/Bezwaar-en-beroep.html). Als bezwaargrond kunt u aanvoeren dat uw zus de auto zonder toestemming heeft meegenomen. De aangifte kunt u als bewijs meesturen.

Ik wens u veel succes. Mocht u meer informatie wensen of een afspraak willen maken voor een kosteloos kennismakingsgesprek, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Uit uw vraag blijkt niet of de auto het eigendom is van uw broer, dat hangt af van de vermogensrechtelijke verhouding tussen uw broer en schoonzus, b.v. of de auto tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen behoort.

Als de auto eigendom van uw broer moet u een beroep doen op art. 8.1 WAHV en bezwaar te maken bij de Officier van Justitie binnen de termijn die daarvoor staat.

Indien de auto het eigendom is van uw broer moet u de diefstal direct telefonisch melden bij de VBV, Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit 071-3641777. Daarbij moet u de meldcode (laatste vier cijfers van het chassisnummer, te vinden op het kentekenbewijs) doorgeven en wordt het voertuig in Nederland als vermist geregistreerd. Daarnaast is het verstandig de diefstal bij uw verzekeringsmaatschappij of -agent te melden.

Tenslotte, uw schoonzus zal het huis niet zonder reden verlaten hebben. Een zaak voor uw broer en schoonzus samen om op te pakken.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag