Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Mijn partner had een café die onder gebracht was in een B.V. Het café is per september 2011 verkocht maar de B.V. niet. Na de verkoop zijn er een paar kleine schulden overgebleven maar dat kan nog oplopen als de belastingdienst gelijk krijgt. Na een boeken onderzoek zijn zij van mening dat de marges van de verkoop te laag zijn ten opzichte va de inkoop. Ze gaan nu de 'gemiste omzet' op tellen bij het inkomen van mijn partner.
Wat ik graag wil weten:
- of ik de B.V. gewoon kan uitschrijven bij de K.v.K of is dat niet verstandig?
- als de belastingdienst gelijk krijg (er zijn bezwaarschrift in gediend) wordt het dan een persoonlijke schuld?
- kunnen we iets bereiken met een aanvraag voor faillissement?
- volgens gemeente komen we niet in aanmerking voor schuldsanering, het zijn schulden van de B.V. Wat kunnen we doen om ons gezin (hebben 2 kinderen, 3 en 6 jr) financieel te redden???
Ik hoop spoedig op antwoord want we slapen niet zo best meer.

Dit soort vragen kom ik vaker tegen. Een lastige puzzel.

Een BV opheffen als er nog schulden zijn mag volgens de wet niet, dan moet er faillissement worden aangevraagd. Voor u dat doet is het verstandig met een advocaat na te lopen of er gronden zijn om persoonlijke aansprakelijkheid te vrezen.

Een BV is bedoelt om te zorgen dat er geen persoonlijke schulden ontstaan. Voor de belasting gelden andere lastigere regels. Zoals: direct betalingsonmacht melden als een aanslag niet kan worden betaald. Anders verliest u het recht aan te tonen dat de schuld niet aan onbehoorlijk bestuur te wijten valt. De directeur van de BV is dan direct persoonlijk aansprakelijk.

Zolang u geen persoonlijke schulden heeft is een wettelijke schuldsanering niet mogelijk.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor uw reactie. Zo wordt het een en ander weer duidelijker.
Zo blijkt helaas alweer dat de gemeente verkeerde adviezen geeft. Wat mij nog niet duidelijk is; als de belastingdienst de 'gemiste omzet'op teld bij het loon van mijn partner, wordt het dan een persoonlijke schuld? En als er geen betalingsonmacht is gemeld maar wel een bezwaarschrift, gaat dat dan goed of moet er als nog een betalingsonmacht worden gemeld?

Alvast bedankt!!


Mijn vak is advocaat in ondernemingsrecht & insolventierecht, ik ben geen fiscalist. Ik weet waar op te letten om niet aansprakelijk te zijn. "Optellen gemiste omzet bij inkomen" klinkt mij raar in de oren. Meer iets om een fiscaal deskundige op te bevragen.

Artikel 36 e.v. Invorderingswet 1990 bepalen de regels m.b.t. de aansprakelijkheid van de bestuurder voor diverse belastingen en de uitzonderingen op de regel. Mij staat bij dat de jurisprudentie zegt dat binnen 2 wk na verschuldigd worden van een aanslag de melding de deur uit moet zijn, anders ben je te laat.
Hier is verzet aangetekend. Wellicht is dat een reden om later de melding te kunnen doen. Als de vordering vast staat dient de melding hoe dan ook tijdig te zijn gedaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag