Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


mijn moeder van 90 jaar heeft vijf jaar geleden een rolstoel van de gemeente gekregen en moet hem nu inleveren, en via een poule bestellen wanneer zij hem wil gebruiken.
Mag dit zomaar ?

Ik ga er van uit dat de rolstoel in bruikleen is gekregen van de gemeente. De gemeente kan dan de rolstoel terugvorderen als ze aantoont dat zij de rolstoel dringend voor eigen gebruik nodig heeft. Geeft u moeder de rolstoel niet vrijwilliger terug dan moet de gemeente naar de rechter om dat dringend eigen gebruik aan te tonen.

Beoordeel dit antwoord:

Aanvullend: de gemeente moet zich wel houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het zorgvuldigheidsbeginsel en een evenredige belangenafweging. Mij lijkt dat er hier sprake is van een verhoogde motiveringsplicht van de zijde van de gemeente, omdat uw moeder na 5 jaar toch aan een vaste rolstoel gewend is en het niet zo maar kan zijn dat de gemeente in het kader van kostenreductie dit vaste hulpmiddel zo maar afneemt. Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre de nieuwe regeling ervoor zorgt dat uw moeder op de voet aan het maatschappelijk verkeer kan blijven deelnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag