Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn man wordt beschuldigd van kasverschillen,krijgt ook niet de kans het uit te zoeken,wordt meteen op nonactief geZet.
Hebben nu rechtsbijstand in de arm maar hebben begrepen dat we het kunnen aanvechten maar verliezen we dan krijgt hij geen ww uitkering??en dat hebben we wel nodig om onze lasten te betalen.is er echt geen ander optie dat we toch ons gelijk kunnen halen en zeker weten wel een ww uitkering gaan krijgen?!!!!

Goedenavond,
Kennelijk wordt uw man beschuldigd, maar loopt er nog een onderzoek naar de kasverschillen? Is uw man op non-actief gezet met behoud van loon?
In 1e instantie zal kenbaar gemaakt moeten worden dat (uiteraard) uw man alles ontkent en aangeeft zich bereid en beschikbaar te houden op eerste oproep van de werkgever zijn gebruikelijke werkzaamheden te verrichten.
Op dit moment lijkt er dan nog niet zoveel aan de hand. Het kan wel zo zijn dat de werkgever van uw man op enig ogenblik besluit uw man op staande voet te ontslaan vanwege de kasverschillen. In dat geval zal eventueel een kort geding gestart moeten worden om loon te vorderen en wedertewerkstelling. In de tussentijd kan uiteraard geprobeerd worden tot een regeling te komen met werkgever, want zoals u al terecht aangeeft, als hij op staande voet ontslagen wordt, heeft uw man geen recht meer op een WW-uitkering.
Wellicht dat u de kwestie iets meer kunt toelichten, wanneer verwacht werkgever bijvoorbeeld dat het onderzoek is afgerond?
vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Wat een vervelende situatie en ik kan mij voorstellen dat u zich zorgen maakt hoe dit nu allemaal verder gaat,. Helaas kan niemand zekerheid geven of uw man een ww uitkering krijgt want dat wordt beoordeeld door het UWV. Zelfs als uw man een eventueel ontslag niet aanvecht kan het zo zijn dat het UWV nader onderzoek instelt naar de reden van ontslag. Als u al akkoord wil gaan met een ontslag in overleg met de werkgever is het daarom essentieel dat u daarbij juridische hulp krijgt.
Als de werkgever uw man op staande voet wil ontslaan dan worden daaraan zware eisen gesteld. Belangrijke regel is bijvoorbeeld dat dit heel snel, binnen enkele dagen, moet gebeuren. Daarnaast zijn details erg belangrijk. Bijvoorbeeld hoe hoog is het kasverschil. Is dat al vaker voorgekomen. Wat is het beleid van de werkgever op dit punt. Maar ook hoe lang is uw man in dienst. En uiteraard moet de werkgever moet heel duidelijke bewijzen want anders kan hij uw man niet rechtsgeldig op staande voet te ontslaan.
Als uw man op non actief is gesteld is het in ieder geval belangrijk dat hij aanbied om zijn werkzaamheden te blijven verrichten. Anders loopt hij de kans dat de werkgever kan zeggen dat hij het eens was met de op non actief stelling.

Het is overigens niet verstandig om details via deze site te geven. Dus als u nader advies wil dan adviseer ik u om met een van de juristen op deze site rechtstreeks contact op te nemen zodat u privacy gevoelige informatie kunt uitwisselen.

Beoordeel dit antwoord:

Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat een ontslag op staande voet uitsluitend vanwege vastgestelde kasverschillen bij een rechter stand zal kunnen houden. Daarvoor is meer nodig, namelijk het bewijs dat uw man opzettelijk geld uit de kas heeft gehaald.

Een non-actiefstelling wordt vaak gebruikt als aanloop op een ontslag. Als het zover komt is het raadzaam die aan te vechten, alleen al vanwege een eventuele WW-uitkering. Als er geen bewijs is dat uw man een verwijt is te maken, zal vaak met de werkgever over de voorwaarden van een niet-verwijtbaar ontslag kunnen worden onderhandeld.

Om een werknemer op non actief te kunnen stellen is volgens vaste rechtspraak vereist dat hiervoor een deugdelijke objectieve grond aanwezig is (HR 25 januari 1980, NJ 1980, 264; HR 27 mei 1983, NJ 1983, 758; HR 12 mei 1989, NJ 1989, 801). Een onderzoek naar aanleiding van een verdenking van fraude kan zo'n grond zijn. De non-actiefstelling mag niet langer nodig dan voor de duur van zo'n onderzoek. U mag verwachten dat het onderzoek binnen een week is afgerond. Indien u na een week nog niets heeft vernomen, kan uw man overwegen wedertewerkstelling te vorderen.

Volgens vaste rechtspraak dient de werkgever het salaris tijdens een non-actiefstelling door te betalen (HR 21 maart 2003, JAR 2003/91). Dat uw man niet aan het werk is komt onder deze omstandigheden voor rekening van uw werkgever. Het is wel verstandig dat uw man schriftelijk kenbaar maakt dat hij het niet met de non-actiefstelling eens is.

De bijstand van een deskundige arbeidsrechtjurist is in uw geval zeker aan te bevelen. U mag ook met mij hierover rechtstreeks contact opnemen. Ik wens u en uw man veel sterkte en succes met deze kwestie.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag