Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


mijn man kreeg vandaag te horen dat over 2 weken zijn contract niet verlengd wordt...wij dachten dat hij een "vast"contract had (was ook aangegeven in een gesprek, eerst een jaar en dan vast) jaarcontract is ingegaan op 1 okt 2010 en bij punt 5.3 staat: in geval van (al dan niet herhaalde) stilzwijgende voortzetting na het verstrijken van de duur als in artikel 5.0 bedoeld, eindigt de arbeidsovereenkomst in elk geval met ingang van de dag waarop de werknemer de 65 jarige leeftijd bereikt. Dan kun je na een jaar zeggen dat dit stilzwijgend vast vordt?? Zijn werkgeven weet nu ineens van niets en zegt dat het gewoon weer stilzwijgend een jaarcontract is geworden? Help!! ...vandaag al aan het bellen geslagen maar niet echt een duidelijk antwoord gekregen. Alvast bedankt

Als hij een contract heeft van 1 jaar ingaande 1 oktober en dat is stilzwijgend verlengd dan is dat verlengd voor dezelfde periode dus voor 1 jaar. Het lijkt er op dat er al 1 keer is verlengd namelijk op 1 oktober 2011. Volgens de wet mag er nu nog 1 keer worden verlengd dus van 1 okt 2012 tot 1 okt 2013 maar de werkgever wil dat niet doen. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst op 1 oktober 2012. Het artikel waar u naar verwijst gaat alleen om de pensioenleeftijd en is dus niet van belang voor de verlenging.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor de snelle reactie! Wel hebben we nog een mail gevonden met de toegging van eerst een jaar en dan een vaste aanstelling.


Dan moet u de aanzegging van beeindiging van de arbeidsovereenkomst niet zonder meer accepteren. Ik adviseer u om dan wel juridische hulp in te schakelen dan wel zelf een brief te sturen aan de werkgever dat u niet akkoord gaat met het ontslag. Een voorbeeldbrief treft u aan bij de standaarddocumenten op deze site. Als u wenst ben ik graag bereid u verder te helpen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

we doen nog 1 poging op de "nette" manier, hebben al wel aangegeven dat we niet akkoord gaan en in bbezit zijn van de toezegging.
Nogmaals bedankt en mochten we hulp nodig hebben weten we u te vinden!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag