Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn man heeft afgelopen donderdag te horen gekregen dat hij wordt ontslagen vanwege economische motieven. Blijkbaar is er een ontslagvergunning van het UWV (we hebben nog niets ontvangen). Anderhalf jaar geleden is het bedrijf failliet gegaan en doorgestart. Sinds gisteren werkt hij echter al 23 jaar ' onder hetzelfde dak, in dezelfde functie en met dezelfde collega's. Mijn man is na de doorstart opnieuw in dienst getreden. Heeft het nu zin om een rechtszaak over de ontslagvergoeding aan te gaan? (Kunnen we een ontslagvergoeding krijgen gebaseerd op de 23 jaar ipv dit laatste ene jaar?) Wij hebben geen rechtsbijstandverzekering, dus een andere vraag gaat over de kosten van het aangaan van zo'n procedure


Er kan nog geen ontslagvergunning zijn verleend (tenzij er iets heel erg mis is gegaan), want het UWV gaat u berichten en verzoeken om uw eventuele verweer zodra de werkgever een ontslagvergunning aan gaat vragen. Of verweer zinvol is of niet, kan niet eerder aangegeven worden dan na inzage van de stukken. Als het Uwv een vergunning verleent om bedrijfseconomische redenen heeft het in de regel geen zin om nog naar de kantonrechter te gaan voor een ontslagvergoeding. Wat vaak een betere weg is, is om te kijken of een beƫindiging met wederzijds goedvinden mogelijk is, waarbij nog een (kleine) vergoeding wordt gegeven. De kosten hangen af van de te bewandelen weg en kunnen daarom nu nog niet ingeschat worden. U kunt voor meer informatie vrijblijvend rechtstreeks contact opnemen met een van de arbeidsrechtjuristen hier, bijv. via de link ' direct contact' die u - als u heeft ingelogd - ziet bij dit antwoord.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag