Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Mijn man en ik gaan scheiden, mijn man heeft een BV en een eenmanszaak, deze laatste staat op mijn naam.

In de eenmanszaak zit een kleine € 6.000,= schuld op de rekening courant en van de BV weet ik het niet.

Daarnaast ben ik ook niet op de hoogte of er bij de belastingdienst nog vorderingen lopen op deze 2 rechtsvormen.

Mijn man geeft aan dat hij mij 'uit de wind houd', hij draagt dus de verantwoordelijkheid.

Beide ondernemingen zijn door hem geleid maar de eenmanszaak staat wel op mijn naam!

Graag had ik van u advies hoe ik hierin moet handelen om niet aansprakelijk te zijn en dat eea rechtsgeldig vastgelegd word.

1. Moet ik als aangesteld directeur worden uitgeschreven bij de KvK als directeur van de eenmanszaak?

Voldoet dit juridisch om niet aansprakelijk te zijn of moet er dan meer gedaan worden?

2. Moet er een verklaring worden opgesteld door een accountant dat ik vrij van lusten en lasten ben?

3. Kan mijn man mij vrijwaarden door een verklaring op te stellen?

Moet dit notarieel of bestaat hiervoor een standaard document?

4. Kan ik nog aansprakelijk worden gesteld vanuit de belasting als deze komen met één of meerdere vorderingen?

5. Kunt u advies aandragen hoe ik moet handelen aangaande deze situatie?

1. alleen uitschrijving uit de KVK zal niet afdoende zijn, het is de vraag of u als bestuurder bepaalde nalatigheid verweten kan worden. Onderzoek is daarvoor noodzakelijk.
2. zo'n verklaring van een accountant heeft geen enkele waarde.
3. uw man kan u schriftelijk weliswaar vrijwaren, de belastingdienst heeft echter vergaande bevoegdheden om u toch rechtstreeks aan te spreken.
4. de belastingdienst kan u voor de huwelijkse periode c.q. de periode dat u bestuurder van de B.V. bent aansprakelijk stellen voor belastingschulden.
5. ga naar een goede fiscaal specialist tevens echtscheidingsspecialist voor het te laat is.

Beoordeel dit antwoord:

Een eenmanszaak van uw man op uw naam klopt eigenlijk al niet. Ik ken de achtergrond niet, maar normaal gesproken zou ik zeggen: deze eenmanszaak per direct bij de KvK op zijn naam zetten. Daarnaast kan in een echtscheidingsconvenant een afspraak worden gemaakt die ook ziet op de zakelijke schulden en onzekerheden. Uw man kan u in principe een vrijwaring geven voor aanspraken van 3-en. Als deze erg hoog zijn zal hij dat niet snel doen.
U bent - bij gemeenschap van goederen - persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden die ontstaan voor de definitieve echtscheiding is uitgesproken, ongeacht de vraag op wiens naam de eenmanszaak geregistreerd staat. Ook een belangrijk aandachtspunt dus!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag