Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn ex-partner wil de hoogte van de kind alimentatie verlagen, maar ik ben het hier niet mee eens. Wat is de beste manier van reageren naar hem?

In principe mag het alimentatiebedrag niet zomaar verlaagd worden, vooral als u hier niet mee eens bent. Dit kunt u uw ex-partner aangeven. Indien uw ex-partner alsnog het bedrag verlaagt, kunt u, indien het bedrag destijds in een convenant is vastgelegd en door de rechter is bekrachtigd, het vastgelegde bedrag bij het LBIO (www.lbio.nl) laten innen.

Uiteraard bestaat altijd de kans dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Wijzigen kunnen voorkomen vooral als het bedrag al enkele jaren geleden is vastgesteld. ( bv. meneer is minder gaan verdienen, of u bent meer gaan verdienen). Op zo een moment kan het mogelijk zijn dat meneer minder aan alimentatie kan/hoeft bij te dragen. Echter, een bedrag verlagen kan alleen als u hier beiden mee eens bent.

U kunt beiden bij het LBIO een proefberekening laten maken om te kijken of er sprake is van gewijzigde omstandigheden en zien of de draagkracht van meneer daadwerkelijk veranderd is en of er een ander bedrag betaald dient te worden.

Wilt u geen proefberekening laten maken, dan ligt het ondernemen van verdere acties bij meneer. Hij kan op dat moment een advocaat in handen nemen, en een gerechtelijke procedure starten met betrekking tot het wijzigen van de kinderalimentatie.

Is het bedrag nooit door de rechter vastgelegd en gaat meneer minder betalen/ dan wel stoppen met betalen, dan dient u een familierecht advocaat in te schakelen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag