Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn concurrentiebeding maakt het mij onmogelijk om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan. Dit betekent ook dat ik in het kader van de WW geen passende arbeid kan aanvaarden. Wat gaat voor een WW-sollicitatieplicht of een concurrentiebeding?

Is het beding zo eng geformuleerd dat er geen mogelijkheid is om elders aan de slag te gaan? Dat klinkt als onredelijk. Van belang is te onderkennen welke belangen het precies zijn die Uw werkgever wil beschermen.

Beoordeel dit antwoord:

In bepaalde gevallen kunt u via een kort geding schorsing vragen van een overeengekomen concurrentiebeding.

De rechter zal in het geval dat het concurrentiebeding onredelijk is een voorziening treffen. Ook kunt u bij het in stand blijven van het concurrentiebeding in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de werkgever.

Verder is er de optie om nader overleg te voeren met uw ex werkgever teneinde te trachten om het overeengekomen concurrentiebeding om te zetten in een relatiebeding.

Ik help u graag verder.

Beoordeel dit antwoord:

Beste,
Concurrentiebedingen worden vaak te streng geformuleerd door de werkgever.
Uw verplichtingen die de WW u oplegt dient u altijd te volgen. Het kan niet zo zijn dat uw concurrentiebeding uw wettelijke plicht in de weg staat.
Ik raad u aan om voor een praktische aanpak te gaan. Leef uw WW-verplichtingen na.
Mag ik vragen welk soort beroep u heeft (met andere woorden: welk beroep zou u dan haast niet meer mogen uitoefenen?)

Beoordeel dit antwoord:

Pas op! Passende arbeid volgens het UWV hoeft helemaal niet te betekenen dat dit uw oude beroep is.
Voor wat betreft het concurrentiebeding: wanneer hier geen regio en/of tijdsduur is vermeld, kun je al ervan uitgaan dat het onredelijk bezwarend is. Afhankelijk van de functie zou b.v. 50 km en 6 maanden een redelijke regio/termijn zijn.
Derft u inkomsten omdat uw werkgever u aan het beding houdt? Dan moet de werkgever deze schade compenseren! Zeker wanneer het contract is geƫindigd op initiatief van de werkgever staat u sterk.

Beoordeel dit antwoord:

Uw vraag beslaat diverse punten die besproken moeten worden.
Allereerst is er de vraag of uw werkgever vasthoudt aan uw concurrentiebeding en of daarover al overleg is gevoerd.
De volgende vraag is wat de reikwijdte van het beding is. Is er een geografische beperking, of is er een andere formulering? Wat veel mensen een concurrentiebeding noemen is in feite een relatiebeding.

Daarnaast is het van belang om te weten wat het belang van uw werkgever is bij het vasthouden aan het concurrentiebeding en hoe erg u daardoor beperkt bent.

Er zijn mogelijkheden om via overleg danwel de kantonrechter een concurrentiebeding aan te tasten.
Een andere optie is om aanspraak te maken op een vergoeding van uw werkgever. De wet biedt die mogelijkheid.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag