Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn broer wil zich (tijdelijk) laten inschrijven op ons adres. Vanwege een scheiding heeft hij nog geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij komt niet daadwerkelijk bij ons inwonen, maar heeft een postadres nodig.
Behoort dit tot de mogelijkheden, wat moeten we dan doen en wat zijn mogelijke risico's voor hem en voor ons?

Dit mag officieel niet, want men moet zich inschrijven daar waar men feitelijk woont. Uw broer kan informeren bij de gemeente naar de mogelijkheid van een postadres. Als uzelf afhankelijk bent van bijvoorbeeld een uitkering kan dat consequenties hebben bij niet melden.

Beoordeel dit antwoord:

Beste vraagsteller,
graag wil ik u meegeven dat in dit geval het tijdelijk vestigen van een briefadres, want zo heet dat, een goede mogelijkheid is. U dient toestemming te geven en samen met u broer dit briefadres in te schrijven in uw gemeente.
Een briefadres is niet ongebruikelijk. Belangrijk is dat de instanties zoals de Belastingdienst u niet zal aanmerken als personen die een huishouden duurzaam delen. Voor de ontvangst en het recht op toeslagen is de aanwezigheid van een briefadres op uw huisadres dus niet relevant.
Een andere optie is dat u uw broer een kamer laat huren binnen de kamerhuurvrijstelling en hij zich inschrijft als inwonend op een kamer. Indien er een contract is waar de specifieke kamer staat beschreven wordt u beiden in dit geval ook niet gezien als personen die een huishouden samen delen.
Alternatief kunt u uw broer tijdelijk inschrijven als "kostganger" die een kamer bij u huurt, ook hier weer is het belangrijk dat er een contract aanwezig is die specifiek de rechten en plichten opsomt van u beiden.
U ziet, er zijn toch nog wel wat mogelijkheden om uw broer te helpen.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag