Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Mijn bewind wil geen leefgeld meer betalen?

Ik heb geen schulden meer. Ik zit in een uitkering maar ik kan niet zonder geld want ik wil ook wel uit het bewind.
Dan regel ik alles wel weer zelf, is ook beter. Ik hoop dat ik het zelf weer kan doen.

Als je bewindvoerder stopt met het uitbetalen van leefgeld zonder duidelijke reden, is het verstandig om eerst in gesprek te gaan met je bewindvoerder hierover. Als je niet in staat bent om eruit te komen met je bewindvoerder of als de situatie niet verbetert, heb je verschillende opties.

1. Je kunt een klacht indienen bij de bewindvoerder zelf of het bedrijf waar de bewindvoerder voor werkt. Ze hebben een klachtenregeling die gevolgd moet worden.
2. Indien je klacht niet wordt gehonoreerd of de situatie niet verbetert, kun je naar de rechter stappen. Deze kan de bewindvoerder verplichten om zijn verplichtingen na te komen.
3. Het is ook mogelijk om een verzoek bij de kantonrechter in te dienen voor een andere bewindvoerder.

Als je geen schulden meer hebt en je voelt je zeker genoeg om je eigen financiën te beheren, kun je ook een verzoek indienen bij de kantonrechter om de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter zal beoordelen of dit een verstandige keuze is. Het kan nodig zijn om bewijs te leveren dat je weer in staat bent om zelf te zorgen voor je financiën, zoals een verklaring van een maatschappelijk werker of psycholoog.

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat je een van bovenstaande stappen onderneemt, gezien de complexiteit van dit soort procedures. Een jurist of advocaat kan je helpen de mogelijke gevolgen van elke stap te begrijpen, om zo de beste oplossing te vinden."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag