Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn baas wil mij op non actief zetten. Ik ben het er niet mee eens, omdat ik gewoon prima mijn best doe. Kan ik gewoon op mijn werk blijven terugkomen? Ik wordt toch niet ontslagen met non-actief zetten?

U kunt niet "zomaar" op non-actief worden gezet door uw werkgever. Hiervoor dient een grond aanwezig te zijn.

U dient uw werkgever (schriftelijk) te laten weten dat u het niet eens bent met de non-actiefstelling en hem te laten weten dat u zich beschikbaar houdt de overeengekomen arbeid te verrichten. Voor juridische bijstanf kunt u vanzelfsprekend met mij contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Op non actief stellen mag alleen als hiervoor een deugdelijke en objectieve grond bestaat. Heeft uw baas voor de non actiefstelling een reden gegeven? Meestal is het wel een aanloop naar ontslag. U mag van uw baas verwachten dat hij hiervoor snel duidelijkheid geeft. Wacht in elk geval niet te lang met het protest hiertegen.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag