Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn auto blijkt omgekat te zijn! De auto had ik gekocht omdat deze belastingvrij was (bouwjaar 1986). Ik heb de auto een half jaar geleden gekocht en deze week kreeg ik bericht mbt een herkeuring omdat de belastingdienst/rdw niet zeker waren over de identiteit van het voertuig.

Er kunnen nu door het rdw andere nummers in het voertuig worden gezet zodat de auto wel weer op de weg kan. Weliswaar niet meer belastingvrij. De waarde van de auto is nu dan ook erg gezakt.

Nu wil ik mijn geld (of in ieder geval een deel daarvan). Ik heb de gegevens van de verkoper (naam, telefoonnummer en adres) en een deel van de betaling heb ik via internetbankieren gedaan (dus ook zijn rekeningnummer).

Nu heb ik de verkoper op de hoogte gesteld maar deze wil niet meewerken. Nu heb ik tegen hem gezegd dat ik het niet hierbij laat zitten en aangifte ga doen en er een zaak van wil maken.

Kunt u mij zeggen wat mijn rechten zijn en wat de kans is dat ik mijn geld terug kan krijgen?

Met vriendelijke groet,

...

De auto heeft niet de eigenschappe die u er redelijkerwijs van mocht verwachten. En er is gedwaald m.b.t. deze eigenschappen (geen omgekatte auto mocht u verwachten). U kunt de koopovereenkomst vernietingen wegens dwaling en subsidiair ontbinden wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door verkoper. Vervolgens heeft u recht op teruggave van de koopprijs. U kunt de auto dan overigens (retentierecht) onder zich houden tot ook daadwerkelijk de koopsom woprdt geretourneerd. Betaalt men deze niet terug dan kan de verkoper daartoe worden gedwongen via de rechter. Mijn kantoor heeft ervaring met dergelijke procedures. Overigens kan de verkoper mogelijk de waardevermindering door veroudering in mindering brengen over de periode dat u de auto had voor datum vernietiging/ontbinding koopovk.

Beoordeel dit antwoord:

De verkoper heeft u op het verkeerde been gezet .
De auto bleek niet afkomstig uit 1986 en was dus ook niet belastingvrij.
U zou de verkoopovereenkomst daarom op grond van dwaling kunnen ontbinden en uw geld kunnen terugvorderen.
Daarnaast is er met deze auto een strafbaar feit gepleegd, dus u moet daarvan aangifte doen bij de politie. Misschien is het voertuig zelfs wel afkomstig van diefstal waardoor u in feite een heler bent en een verzekeringsmaatschappij de auto kan revindiceren (terugvorderen van auto).

Als u de verkoper schriftelijk aansprakelijk stelt voor dwaling en hem informeert dat u aangifte doet bij de politie, kunt u ook eventueel aangeven dat u overweegt een advocaat in te schakelen om de verkoopovereenkomst gerechtelijk te ontbinden als de verkoper niet meewerkt.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag