Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn 0 uren contract is per 1 juni omgezet in een parttime contract. Ik heb wel kennis genomen van de arbeidsvoorwaarden maar een contract is nog niet getekend. Volgens mijn werkgever is het tekenen van het nieuwe contract slechts een formaliteit. Klopt dit?

Volgens de wet is er geen schriftelijke overeenkomst nodig. Soms op grond van de CAO wel. Een schriftelijke overeenkomst is makkelijker als er discussie bestaat over wat er nou precies afgesproken is dus ik zou wel blijven aandringen op een schriftelijk contract. Maar zonder contract staat ook vast dat er een arbeidsovereenkomst is en in die zin heeft uw werkgever gelijk dat het een formaliteit is.

Beoordeel dit antwoord:

Het is juist dat op grond van de wet er een contract is. En het is ook juist dat tekenen van een contract (niet alleen in het arbeidsrecht trouwens) slechts een formaliteit is. Waar het om gaat is of in dit geval een nieuw contract tot stand is gekomen of niet en dus of er een parttime contract is of een 0-urencontract. Een contract ontstaat namelijk door, in juridische termen, een wilsuiting in de vorm van een aanbod en aanvaarding daarvan. Enkel stilzitten, dus alleen maar kennisnemen en niet tekenen, leidt dus niet direct tot een contract. Er zal gekeken moeten worden naar, weer zo'n juridische term, alle omstandigheden van het geval. De vraag is dus wat u met het nieuwe contract wil.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag