Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Met grote spijt hebben wij een koopovereenkomst getekend voor nieuwe kozijnen. Het bedrijf werkt samen met een bepaalde bank voor kredietovereenkomsten. Die bank heeft ons kredietwaardig bevonden en ons de kredietovereenkomst toegezonden per post. Als wij deze niet tekenen, kan de koopovereenkomst dan ontbonden worden of zitten we aan het koopovereenkomst vast?? Tevens eist Keurkozijn een boete van 30% bij ontbinding contract. Is dit redelijk. Er is nog niets besteld. Zelfs de technische man is nog niet komen inmeten.

Uit de rechtspraak volgt dat er mogelijkheden zijn om hiertegen bezwaar te maken. Op de eerste plaats omdat aan het sluiten van de overeenkomst strenge eisen worden gesteld er van uitgaande dat u thuis een vertegenwoordiger heeft ontvangen en de overeenkomst heeft getekend getekend en daarnaast vinden rechters 30 % vaak veel te veel als er nog niets is besteld. U zou daarom een brief kunnen sturen aan de Keurkozijn en aangeven dat u de overeenkomst wilt annuleren en een redelijk bedrag (bijv 10 % van de koopsom) als schadevergoeding wil betalen.
Als u wilt kan ik u bijstaan in deze kwestie. U kunt dan via mijn profiel op deze site contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Het niet tekenen van de kredietovereenkomst, is dit geen optie om de koopovereenkomst te ontbinden? De bank mag dan wel vinden dat wij genoeg financiele middelen hebben om een lening aan te gaan. Maar als wij zelf dat NIET vinden, kunnen wij dan door het niet tekenen van de kredietovereenkomst de koopovereenkomst nietig verklaren?


Waarschijnlijk niet. Meestal is er een financieringsbeding opgenomen dat als de financieringsmaatschappij geen financiering wilt verstrekken dat u dan kostenloos kunt annuleren. Maar in uw geval wil de bank juist wel financieren dus kunt u, als er al een dergelijk beding is geen beroep daarop doen. De koopovereenkomst en de kredietovereenkomst zijn eigenlijk twee aparte overeenkomsten. Of daarin iets staat wat u kan helpen kan ik alleen beoordelen als ik de overeenkomsten kan inzien. Maar ik wil u geen valse hoop geven en de kans is niet groot dat u de koopovereenkomst kostenloos kunt annuleren alleen omdat u zelf besluit geen krediet te nemen tenzij er bij het sluiten van het koopcontract een fout is gemaakt die in strijd is met de wet

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag