Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Man van midden 70 heeft een hoortoestel om het uit te proberen van een winkelier.
Nu is hij er een van de twee kwijt geworden. Voor wie is nu de rekening?
De verzekering van de man zegt dat deze niets uitkeert. De winkelier zegt dat hij hiervoor niet verzekerd is.

Het hoortoestel is in bruikleen gegeven. De bruiklener is verplicht tot teruggave. Als hij daaraan niet kan voldoen, levert dat juridisch een tekortkoming op waarvoor de bruiklener aansprakelijk is.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw reaktie. Welke art van het wetboek zijn hierop van toepassing?
Ben zelf ook bezig met een juridische opleiding, en vindt het leuk om dit op te zoeken.


Het vloeit voort uit artikel 7A:1781 lid 1 BW in verbinding met artikel 6:74 BW.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Super die toelichting met artnrs.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag