Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Mag je op 1 adres ingeschreven staan en op een ander adres wonen?

"Hoe wordt bepaald wat het woonadres van een persoon is?
Artikel 1 Wet GBA bepaalt dat onder woonadres wordt verstaan: het adres waar de betrokkene woont. Voor het vaststellen waar iemand woont is 'slaapplaats' niet het enige criterium. Het gaat om een aantal criteria (nachtrust, maaltijden, ontvangen van post, ontvangen van bezoek, enz.). Pas als iemand over meerdere adressen dan wel niet over een woonadres beschikt, is het aantal overnachtingen doorslaggevend. Woont iemand op meerder adressen dan geldt het adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar het meest zal overnachten. Is aan de hand van het voorgaande nog niet vast te stellen waar iemand woont (bijvoorbeeld omdat hij nergens "woont"), dan geldt het adres waar betrokkene naar verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten.

Dit kan, maar aan de REGELS van de GBA wordt bepaald wat jouw woonadres is.

Beoordeel dit antwoord:

In aanvulling op Alexander Martis: u bent verplicht zich in te schrijven op uw woonadres. Een briefadres wordt alleen toegekend aan iemand die geen vaste woonplaats heeft.

Hoofdregel is dus dat u zich niet mag inschrijven op een adres waar u niet woont.

Beoordeel dit antwoord:

Voor procedures (uitbrengen dagvaardingen etc. geldt uw GBA-adres als woonadres. Ook voor aanschrijvingen van de overheid & ontvangst stemkaart. Voor de bijstandswet geldt dat u daadwerkelijk moet wonen waar u ingeschreven staat. Wonen & aanvraag bijstand in 2 gemeenten = Fraude met terugvorderingsrisico.

Als uw vraag hiermee niet is beantwoord moet u duidelijk aangeven in welk kader ude vraag stelt.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag